Distances līgums 

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šos noteikumus pirms veiciet pasūtījumu DI Lavanda, SIA. Veicot pasūtījumu www.pmubox.lv vietnē, jūs apliecināt savu piekrišanu pildīt šos noteikumus.

Šajā Interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Ja prece tiek iegādāta profesionālai lietošanai, tā paredzēta tikai sertificētam un apmācītam skaistumkopšanas profesionālim – permanentā grima meistaram, kosmētiķim, frizierim, tetovētājam utt. Veicot profesionālo produktu pasūtījumu i-veikalā Pmubox, klients apstiprina, ka viņš/viņa ir sertificēts speciālists un ir apmācīts, kā izmantot pasūtītos produktus un uzņemas pilnu atbildību par produktu izmantošanu.

Piegādes un samaksas kārtība

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

Pārdevējs nodrošina preču piegādi 10 darba dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par precēm, piegādes laiku saskaņojot ar Pircēju.

Informācija par produktiem

Ja nav skaidri norādīts citādi, PMUBOX nav šajā mājas lapā norādīto produktu ražotājs.  Kamēr mēs strādājam, lai nodrošinātu, ka informācija mūsu mājas lapā par produktiem ir patiesa, faktiskais produktu iepakojums un materiāli var atšķirties un informācija, kas redzama mūsu mājas lapā, var būt atšķirīga. Var arī atšķirties produktu sastāvdaļas. Visa informācija, kas sniegta mūsu mājas lapā, ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem. Lūgums pirms produkta izmantošanas vienmēr izlasīt tā lietošanas instrukciju. Produktu drošības apsvērumu gadījumos vai saistībā ar jebkuru citu informāciju par produktiem, lūdzu, rūpīgi iepazīstieties ar informāciju, kas sniegta par produktu vai sazinieties ar ražotāju. 

Šīs vietnes saturs nav paredzēts, lai aizstātu ārsta, farmaceita vai cita veselības aprūpes speciālista padomu. Nekavējoties sazinieties ar savu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju, ja Jums ir aizdomas par veselības problēmām. Informācija un paziņojumi par produktiem nav paredzēti, lai ar to palīdzību noteiktu diagnozi, ārstētu vai novērstu jebkuru slimību vai sliktu veselības stāvokli. 

DI Lavanda, SIA neuzņemas atbildību par neprecizitātēm vai nepatiesām ziņām par  produktu ražotāju vai citām trešajām personām.

Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma.

Pircēja pienākums ir 3 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

  • pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
  • pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma;
  • pircējs ir atvēris preces iepakojumu.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

Piemērojamie tiesību akti

Šie noteikumi tiek regulēti un piemēroti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.  Mēs, abas puses, piekrītam, ka visi strīdi, kas rodas starp pusēm uz šī noteikuma pamata, tiek risināti sarunu ceļā. Ja savstarpēja vienošanās netiek panākta, jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, ko cels viena puse pret otru, kas izriet no pirkuma līguma noteikumiem, tiks galīgi izšķirts Latvijas Republikas tiesā.

Grozījumi tirdzniecības noteikumos

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas mūsu mājas lapā un noteikumos, ieskaitot šos Produktu izmantošanas noteikumus. Jums jebkurā brīdī jāpilda noteikumi un spēkā esošie Produktu izmantošanas noteikumi laikā, kad pasūtat produktus no mums, ja vien noteikumos vai  šajos Produktu izmantošanas noteikumos nav veiktas kādas izmaiņas, kuras pieprasa veikt normatīvie akti vai valsts iestādes. Ja kādi no šiem Produktu izmantošanas noteikumiem tiek uzskatīti par spēkā neesošiem, anulētiem vai jebkādu iemeslu dēļ neizpildāmiem, šis noteikums tiks uzskatīts par atdalāmu, un tas neietekmēs atlikušo noteikumu spēkā esamību un izpildāmību.

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Pirkumu grozs